Monday, May 31, 2010

Maksud Menolong Ibu Bapa

Membantu mereka dalam apa-apa bentuk pertolongan sama ada semasa mereka hidup atau sudah meninggal dunia.

No comments:

Post a Comment