Monday, May 31, 2010

Maksud Ibu Bapa

Ibu bapa ialah orang yang bertanggung jawab mengandung, melahirkan,mendidik dan membesarkan kita.

Maksud Menolong Ibu Bapa

Membantu mereka dalam apa-apa bentuk pertolongan sama ada semasa mereka hidup atau sudah meninggal dunia.

Dalil

y$·Z»|¡ômÎ) Hûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur çn$­ƒÎ) žwÎ) (#ÿrßç7÷ès? 4 wr& 7/uÓ|Ós%urMaksudnya:


Dan TuhanMu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata,dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.


Surah al-Isra’ 17:ayat 23

Bentuk-bentuk Pertolongan kepada Ibu Bapa Semasa Hidup

1. menjaga ketika sakit

2. membantu mereka

3. menunaikan permintaan mereka

4. mendoakan kesejahteraan mereka

Bentuk-bentuk Pertolongan kepada Ibu Bapa Selepas Meninggal Dunia

1. Melaksanakan pesanan mereka

2. Bersedekah untuk mereka

3. Berdoa untuk kesejahteraan roh mereka

4. Menziarahi kubur mereka

Cara Menghormati Ibu Bapa

1. hormat

2. memberi salam

3. sopan santun

4. menolong kerja rumah

5. menjaga perasaan

6. berterima kasih

7. taat perintah

8. mengasihi dan mendoakan kebahagiaan

Hikmah Beradab Dengan Ibu Bapa

1. Mendapat keredhaan Allah s.w.t

2. Dihormati dan dikasihi oleh manusia

3. Jiwa tenteram dan tenang

Akibat Derhaka Kepada Ibu Bapa

1. tidak selamat di dunia dan akhirat

2. dibenci oleh allah (s.w.t.)

3. hidup tidak diberkati

Video

Geleri Gambar


keluarga sakinah merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak
dalam membangun tahanan keluarga yang dapat memberikan ketenangan dunia
sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.
membantu ibu bapa merupakan amalan mulia
impian setiap ibu bapa untuk melihat kejayaan anak-anak

"Apabila mati seseorang, akan terputus amalannya kecuali tiga perkara:
sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya"